รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3243 รายการ
บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ Thailand Today ออกอากาศช่อง NBT WORLD
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ สตูดิโอ NBT WORLD สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน บันทึกเทปสั
การควบคุมพัสดุ (km 2560)

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
เป็นวิทยากร ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เวลา 14.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทาง
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ประจำวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้เลี้ยงดูเด็กในโครงการจัดหาครอบครัวอ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ประจำวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้เลี้ยงดูเด็กในโครงการจัดหาครอบครัวอ
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ปลูกฝังเด็กรักการอ่านผ่านหนังสือดี 100 เล่ม
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับภารกิจของศูนย์ประสานงานฯ
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับภารกิจของศูนย์ประสานงานฯ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและผู้ปกครองเด็ก ครั้งที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินกิจ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ