รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4113 รายการ
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562
เอกสารประกวดราคาชื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปี 2562 เลขที่ 10/2562 งบประมาณ 2,999,920 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
เอกสารประกวดราคาชื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปี 2562 เลขที่ 10/2562 งบประมาณ 2,999,920 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคาชื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปี 2562
ประกาศประกวดราคาชื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปี 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
ทำเนียบผู้บริหาร กสส.

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

การประชุมด้านการับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ ณ ประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
การประชุมด้านบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศกับประเทศเบลเยี่ยมครั้งนี้ ผู้แทนของกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้แก่ นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาว
การประชุมครอบครัวบุญธรรมและติดตามผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2561 ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
เมื่อวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2561 นายสุทธิ จันทรวงศ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมครอบครัวบุญธรรมและติดตามผลการรับเด็กเ
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งเครือข่ายครอบครัวบุญธรรมชาวไทย
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2562 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งเครือข่ายครอบครัวบุญธรร
นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2562
เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ไปร่วมแสดงความยืนดี กับคุณรัชฎา ชมจ
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ชง ครม. เคาะขยายฐานเงินเด็กแรกเกิด
ข้อมูลทางการปกครองและจำนวนราษฎร ณ สิ้นปี 2561 จากกรมการปกครอง
ข้อมูลทางการปกครองและจำนวนราษฎร ณ สิ้นปี 2561 จากกรมการปกครอง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ