รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3170 รายการ
จ้างแปลรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ 5-6 และรายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับเด็ก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ยอดเงิน 128,000 บาท
จ้างแปลรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ 5-6 และรายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับเด็ก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ยอด
จ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุมชั้นเดียว บ้านราชวิถี 389,758.20 บาท
จ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุมชั้นเดียว บ้านราชวิถี 389,758.20 บาท
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
บทเรียนรุมโทรมเด็ก 14 เสริมพลังหญิงมุสลิมสู้กดขี่ทางเพศ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
อย่า ข่มขืน ซ้ำเหยื่อ เปลี่ยนความคิดใหม่ คนใกล้...อันตราย
กฎกระทรวง 7 ฉบับ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 7/2560
วันพฤหัสบดีที่14 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนค
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีเปิดงานวันเย
พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือบันท
ฝึกอบรมการใช้งาน MailGoThai
ฝึกอบรมการใช้งาน MailGoThai วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ หอประชุม ดย.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กิจกรรม ”DCY KM Day” 2560
กิจกรรม "DCY KM Day" 2560 วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ หอประชุม ดย.
กิจกรรม ”DCY KM Day” 2560
กิจกรรม "DCY KM Day" 2560 วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ หอประชุม ดย.
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
นศ.พร้อมใจร่วมเดินขบวนรณรงค์ต้านข่มขืน-ใช้ความรุนแรง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสู่ SMART DCY
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสู่ SMART DCY
ฝึกอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2560
ฝึกอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2560 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุม ดย.
ประชุมสัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประชุมสัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 - 14.00 น. ณ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ