รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 6279 รายการ
กรมเด็กฯ คัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดการประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรื

กรมเด็ก ฯ คัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารดรุณวิถี บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 
กระทรวงการพัฒนาสังคมแล

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 13 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 13 มกราคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 7 - 8 มกราคม 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  นางวันทนี อุบลแย้ม&n

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การประชุมเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานในด้านการสื่อสารโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยา

ให้คำปรึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
กรมเด็ก ฯ ประชุมแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid - 19

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมหารือบูรณาการเพื่อแก้ไขป

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564
ในหลวง และพระราชินี พระราชทานสิ่งของเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระองค์หญิงสิริวัณฯ

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้นางสาวธันย์ชนก  ฟักอุดม

ดย.ร่วมกับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบเลี้ยงดูทดแทน

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้ผ

ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
เน้นย้ำ เข้มงวดในการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด – 19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด – 19 เพื่อให้บุคลากร และผู

ผู้บริหาร ดย. สวัสดีปีใหม่ อดีตปลัดกระทรวงพม.

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไมตรี อินทุสุต อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าพบนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 ครั้งที่ 1

"color:#000000">"font-family:segoe ui historic,segoe ui,helvetica,arial,sans-serif; font-size:15px">กระทรวง พม. โดยกรม ดย.


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ