รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4640 รายการ
การมอบชุดผู้รักษาประตู พร้อมรองเท้า ถุงเท้า และถุงมือให้กับ ด.ช. อัมริมทร์ มาเยอะ หรือน้องไอซ์ ซึ่งเป็นประเด็นน่าชื่นชมในสื่อออนไลน์
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีก
โครงการสมัชชาเด็กและเยาวชนกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการ
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
การประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2562 (ส่วนกลาง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2562 (ส่วนกลาง)
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2562 (ส่วนกลาง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2562 (ส่วนกลาง)
งานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ครบรอบ 17 ปี
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) เป็นประธานในงานประกาศเก
ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็และเยาวชน ฝ่ายบริหารทั่วไป
ให้คำปรึกษา การดำเนินการใช้เงินสบทบโครงการงบรายจ่ายอื่น
ให้คำปรึกษา สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
ให้คำปรึกษา เรื่องการขอใช้เงินบริจาคเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็และเยาวชน กลุ่มกองทุนคุ้มครองเด็ก
ให้คำปรึกษา เรื่องเงินประกันสัญญา

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็และเยาวชน กลุ่มกองทุนคุ้มครองเด็ก
ให้คำปรึกษา เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประจำปี
ให้คำปรึกษา สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
ให้คำปรึกษา เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประเทศฟิลิปปินส์

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ให้คำปรึกษา สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
ให้คำปรึกษา เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประเทศฟิลิปปินส์
ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็และเยาวชน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
ให้คำปรึกษา เรื่องการอบรมสารสนเทศ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็และเยาวชน ฝ่ายบริหารทั่วไป
ให้คำปรึกษา เรื่องการจ้างเหมารถในการเดินทางไปราชการ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็และเยาวชน กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
ให้คำปรึกษา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน
ให้คำปรึกษา สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
ให้คำปรึกษา เรื่องค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ