รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4957 รายการ
ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุุคคล
ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุุคคล ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแ

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
ปรับปรุงส่วนราชการภายในกรม
ปรับปรุงส่วนราชการภายในกรม ปรับปรุง ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ทฤษฎีเกม
ทฤษฎีเกม

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
ดย. พม. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเด็กไทย”
ดย. พม. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเด็กไทย” วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิ
ดย. พม. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเด็กไทย”
ดย. พม. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเด็กไทย”
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2563
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนด
การประชุมกำหนดแนวทางการประกาศข่าวสืบหาบิดามารดา เด็กถูกทอดทิ้งทางสื่อมวลชน
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัว อาคารดรุณวิถี บริเวณสถานสงเคราะห์เด็
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน


Notice: Trying to get property of non-object in /space/vhosts/dcy.go.th/httpdocs/webnew/main/search.php on line 239

Notice: Trying to get property of non-object in /space/vhosts/dcy.go.th/httpdocs/webnew/main/search.php on line 242

Notice: Trying to get property of non-object in /space/vhosts/dcy.go.th/httpdocs/webnew/main/search.php on line 243

Notice: Trying to get property of non-object in /space/vhosts/dcy.go.th/httpdocs/webnew/main/search.php on line 269

Notice: Trying to get property of non-object in /space/vhosts/dcy.go.th/httpdocs/webnew/main/search.php on line 272

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน

เด็กไทยยุคดิจิทัล รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี
เด็กไทยยุคดิจิทัล รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2562
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2/2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2/2562
แถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. ในประเด็น "การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563"
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. ในประเ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ