รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5318 รายการ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราค
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
ประกาศการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563
สรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) รุ่นที่ 2
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เลื่อนการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เลื่อนการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
"อยู่บ้าน ทำงานที่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" Work from Home.
รัฐบาลเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันดูแลตัวเอง ด้วยการอยู่บ้าน งดการเดินทางเคลื่อนย้าย งดสังสรรค์ หรือกินอาหารนอกบ้าน ขอให้ซื้อกลับบ้าน หรือให้ส่งที่บ้า
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
เกมที่ไม่ใช่ผู้ร้าย!! แป้งที่ 1 นักแคสต์เกมไทย
เกมที่ไม่ใช่ผู้ร้าย!! แป้งที่ 1 นักแคสต์เกมไทย

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนสัมภาษณ์นิตยสารฟอร์มูลา และ Motor Expo News
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์นิตยสารฟอร์มูลา
จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำผ้าปิดจมูก สำหรับบุคลากร กรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำ
การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักง
พม.ห่วงใยเด็กและเยาวชน ร่วมกันป้องกันไวรัส Covid-19
พม.ห่วงใยเด็กและเยาวชน ร่วมกันป้องกันไวรัส Covid-19 ไวรัสโควิด-19 ระบาด ดูแลเด็ก ๆ อย่างไรในช่วงอยู่บ้านให้ปลอดภัยที่สุด ? 1. สอนลูกเรื่องการดูแลต
ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563
ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
การประชุม video conference กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทำความเข้าใจและชี้แจง คำรับรองการปฏิบัติราชการบ้านพักเด็กและครอบครัว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นางนันทา ไวคกุล ผู้อำนวยการกลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ เป็นประธานการประชุม video conference กลุ่ม

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ