รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5318 รายการ
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่น ๆ ของส.บ้านมหาเมฆ
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่น ๆ ของส.บ้านมหาเมฆ
“ห่วงใยเด็กและเยาวชนไทย”
เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เลี่ยงการสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่างระหว่างกัน “ห่วงใยเด็กและเยาวชนไทย” ด้ว
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
ข่าวกระทรวงการคลัง
.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ชายแดนใต้) และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ชายแดนใต้) และตำแหน่งนักทร
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
เปลี่ยนแปลงวิธีการรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 3/2562
เปลี่ยนแปลงวิธีการรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 3/2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศภายใน ดย. ประจำปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศภายใน ดย. ประจำปีงบประมาณ 2563 (6 เดื
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ
การประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดย. ครั้งที่ 3/2563
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ดย. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมกรมกิจการเด็ก
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ "ความเข้มแข็งจากภายในตนเอง" ในขณะที่ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาด เป็นโอกาสในการสั่งสอนอบรม
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 (ส่วนกลาง)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 (ส่วนกลาง)
การประชุมรับทราบข้อเสนอแนะการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2562
วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประ
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมการจัดการและมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมการจัดการและมาตรการรองรับสถานการณ์การแพ
กรมกิจการเด็กและเยาวชนให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด-19
กรมกิจการเด็กและเยาวชนให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองให้คำแนะนำการดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ