รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 19 – 30 เมษายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 6592 รายการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

อบรมการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 3
"color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

"color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14.4627px">เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กิจกรรมบริจาคโลหิต "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ"

กิจกรรมบริจาคโลหิต "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ"

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 8.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

"color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14.4627px">วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. กรมกิจการเด็กแล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

"color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14.4627px">วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กรมกิจการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ

รมว พม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐ

สภาเด็ก ฯ และพอช. หารือ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน บูรณาการมีส่วนร่วมของเยาวชน

สภาเด็ก ฯ และพอช. หารือ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน บูรณาการมีส่วนร่วมของเยาวชน

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสุภัชชา

ดย.จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก

ดย.จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมก

ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ส่วนภูมิภาค)
เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื
อธิบดี ดย. ตรวจเยี่ยมศูนย์มอนเตสซอรี่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านอุดร

อธิบดี ดย. ตรวจเยี่ยมศูนย์มอนเตสซอรี่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านอุดร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีก

อธิบดี ดย. มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคม

อธิบดี ดย. มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคม

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล

อบรมการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 3

อบรมการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 3
วันพุธที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน

อธิบดี ดย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.บึงกาฬ

อธิบดี ดย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.บึงกาฬ

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด

อธิบดี ดย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด จ.หนองคาย

อธิบดี ดย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด จ.หนองคาย

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและ

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ