รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3488 รายการ
Info graphics กรมบัญชีกลางจ่ายเงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
Info graphics กรมบัญชีกลางจ่ายเงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
บิ๊กฉัตรลั่น เด็ก-คนชรา วาระชาติ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
Info graphics สรุปความก้าวหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
Info graphics สรุปความก้าวหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ กับกลุ่มการคลัง ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน ดย.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
สุดอึ้งเผยผลสำรวจ แค่8ขวบ เด็กไทยมีแฟนแล้ว วัยรุ่นเซ็ง
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ กับกลุ่มการคลัง, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัวในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 25
มอบรางวัลแท็บเล็ตและสื่อการเรียนให้แก่เด็กที่ร่วมกิจกรรมตอบแบบสำรวจออนไลน์ ”เด็กกับภัยออนไลน์”
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศปก ดย. ชั้น 3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน นาย วิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ข่าวด่นประจำวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
พม.-สธ.-สสส.-ยุวทัศน์ฯ รณรงค์วาเลนไทน์นี้คนรุ่นใหม่หยุดสูบ
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ กับกลุ่มการคลัง ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.50 - 14.30 น. ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน ดย.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ กับฝ่ายบริหารทั่วไป กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.20 - 08.45 น. ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน ดย.

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ