รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4707 รายการ
ประชุมการหาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กแว้นในการทำประโยชน์ให้กับสังคม
วันที่ 6 พ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. นายชูวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยตัวแทนจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้า
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและจ
นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเด็กในการดูแล ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเด็กในการดูแล ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจั
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 ณ พระอุโบสถ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนคร
การประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนเฉลิมฉลองการครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก(CRC@30)
วันนี้ (1 พ.ย. 62) เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Royal Orchid Ballroom 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลั
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 4 ภาค
วันจันทร์ที่ 28 - วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยกองส่งเสริมการพัฒนาแ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านนิติศาสตร์)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านนิติศาสตร์)
ข่าวเด่นประจำวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2562
การประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาการดำเนินงานของกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 414 อาคารรัฐสภา นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ อ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรับสมัคร สตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2563
ประกาศรับสมัคร สตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2563
การประกวดศิลปะเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวข้อ
การประกวดศิลปะเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวข้อ "พลังแห่งรัก"
ข้อมูลความต้องการขอรับบริจาคของสถานสงเคราะห์เด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ข้อมูลความต้องการขอรับบริจาคของสถานสงเคราะห์เด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน
คำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง จัดตั้งกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมกิจการเด็กและเยาวชน
คำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง จัดตั้งกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
ห่วงเด็กไทยเรียนรู้ขาดสมดุล หัวโตตัวลีบ
การประชุมหารือการดำเนินงานตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น . นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานตามข้อสั่งการของท่านรั
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
ก.กีฬา+ก.พัฒนาสังคม จับมือเอ็มโอยู

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ