รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5098 รายการ
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ สื่อออนไลน์ ครั้งที่ 1/2563
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ สื่อออนไลน์ ครั้งที่ 1/2563

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ สื่อออนไลน์ ครั้งที่ 1/2563
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ สื่อออนไลน์ ครั้งที่ 1/2563
โครงการ KFC Havest Program
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่ม KFC ประเทศไทย ร่วมกับสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จัดทำโครงการ KFC Havest Program โดยการบ
พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการสู่มาตุภูมิ พร้อมบรรยายสะท้อนมุมมองผู้บริหารโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 9
วันที่ 14 ก.พ.63 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม กสส. อาคารดรุณวิถี ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยา
พิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายพลากร สุว
สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี (PPTV) และ New 18 เกี่ยวกับประเด็น "การกวาดล้างจับกุมขบวนการอุ้มบุญ"
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai P
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส.บ้านมหาเมฆ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส.บ้านมหาเมฆ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ตรวจสอบด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 27 – 31 มกราคม นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางสาวมนัสว
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือ
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวขน ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เ
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน
ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๘ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๘ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดประชุมการเบิกจ่ายและการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
ระเบียบที่ปรึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย ฯ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. ๒๕๖๐.

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ