รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3238 รายการ
กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning day กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning day บริเวณรอบกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบด้านการเงินฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร
ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ประจำวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2560
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการรับเลี้ยงเด็ก ของสถานรับเลี้ยง เวลา 14.30 - 16.00
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฏหมายอาญา
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฏหมายอาญา
แบบฟอร์มตามแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
แบบฟอร์มตามแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
วิทยากร "โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน"
วิทยากร "โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน" ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เรื่องไม่เล็กที่เด็กอยากบอก
พิธีการประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน "Every child can be a HERO" เราทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. พิธีการประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน "Every child can be a HERO" เราทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้ โด
ผู้แทนคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เข้าเยี่ยมคาราวะ รมว.พม.
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30 น. ผู้แทนคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคาราวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒน
พิธีต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานต้อนรับคณะเยาวชนโค

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ