รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4640 รายการ
การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562
วันศุกที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
บันทึกเทปชี้แจงข้อติดขัดในการจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะท
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรร่วมกัน
นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรร่วมกัน

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2563
การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
เลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2563
การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

สำนักเลขานุการกรม

สัมภาษณ์สดในรายการ "สถานีประชาชน" เกี่ยวกับประเด็น "โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมสัมภาษณ์สดในรายการ "สถานีประ
สัมภาษณ์ในรายการ "NBT มีคำตอบ" เกี่ยวกับประเด็น "โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด"
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ "
กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลประจำ รอบ 4 เดือน
กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลประจำ รอบ 4 เดือน

สำนักเลขานุการกรม

รายงานติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักเลขานุการกรม

รายงานผลโครงการพัฒนาและปรับปรุงการบวนการทำงานของบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน (การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน)
รายงานผลโครงการพัฒนาและปรับปรุงการบวนการทำงานของบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน (การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน)

สำนักเลขานุการกรม

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ