รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3480 รายการ
มหกรรมเยาวชนกับนวัตกรรมทางสังคม ณ ลาน Feel Fit ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวมอบขวัญและกำลังใจให้แก่สภาเด็กและเยาวชน และกลุ่มเด็ก
การประชุมเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำ SWOT ของกระทรวง พม.
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเตรีย
การประชุมอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2/2561
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
บิ๊กโย่ง กำชับผู้ว่าฯแก้ โสเภณีเด็ก
ประกาศการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2561
ประกาศการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2561
“โครงการเครือข่ายเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์”
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น อาคาร กรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร กรมกิจการเด็กและเยาวชน
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้แทนจากกระทรวงเยาวชน ประเทศเอธิโอเปียเข้าเยี่ยมคารวะ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนจากกระทรวงเยาวชน ประเทศเอธิโอเปียเข้าเยี่ยมคาร
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ กับกลุ่มการคลัง ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.10 - 14.00 น. ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน ดย.
Info graphics กรมบัญชีกลางจ่ายเงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
Info graphics กรมบัญชีกลางจ่ายเงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
บิ๊กฉัตรลั่น เด็ก-คนชรา วาระชาติ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
Info graphics สรุปความก้าวหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
Info graphics สรุปความก้าวหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ กับกลุ่มการคลัง ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน ดย.

กลุ่มตรวจสอบภายใน


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ