รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4113 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
ประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
แจ้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
แจ้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ผู้นะการเสนอราคา ได้แก่ บริ
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นางสาวพัณณิตา เสือสูงเนิน ช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นางสาวพัณณิตา เสือสูงเนิน ช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ดย. องค์กรโปร่งใส”
เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 นางชานัญชิดา ทศบุศย์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยห

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental
เมื่อวันที่ 16 – 27 มกราคม 2562 นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภา
สถิติเด็กและเยาวชน ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 จากกรมการปกครอง
สถิติเด็กและเยาวชน ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 จากกรมการปกครอง
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,000,000 บา
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ