รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2868 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
เตือนภัยในรถ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดับเครื่องยนต์-อย่าทิ้งเด็ก
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
เซ็กซ์วันรุ่น จะท้องต้องพร้อม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ ๑๙ (The XIXth World youth and Students Festival) ณ ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย
กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชน เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ ๑๙ (The XIXth World youth and Stude
ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลผู้ประกอบการทางสังคมเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Social Entrepreneurship Awards : AYSEA)
กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลผู้ประกอบการทางสังคมเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Social Entrepreneurship Awa
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
จากเด็กติดเกม สู่เคาน์เตอร์สไตรก์มือโปร
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 5/2560
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงกา
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สื่อออนไลน์
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สื่อออนไลน์
การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดิน
การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนคุ้มครองเด็ก กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรณ์ภาคเอกชน กลุ่มเด็กและเยาวชน จัดทำโครงก
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
ปลุกพลังเยาวชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยและโลกสู่ความยั่งยืน
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลฯ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลฯ
การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดิน
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ
นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

กิจกรรม "วัยใส ใส่ใจ ทำดี ชีวิตปลอดภัย ปีที่ 3" จ.ระยอง
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จ.ระยอง นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็ก
การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 33 พุทธศักราช 2560
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมกิจการเด็และเยาวชน จัดการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2560 หัวข้อ "ค่านิยมความซื่อสั
ทำเนียบผู้บริหาร

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ