รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2600 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
ทดลองแอพพ์แจ้งเหตุแว้น-ร้านเหล้า
ประกาศการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560
ประกาศการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
ก.พัฒนาสังคมดวลสิงห์ ออลสตาร์ 22เม.ย.นี้
ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก ( DCY DAY CARE )
นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก ( DCY DAY CARE ) ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก อาคาร 3 ชั้น
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 1/2560
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตาม
ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก ( DCY DAY CARE )
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก ( DCY DAY CARE ) ณ
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
เผยเด็กปฐมวัยร้อยละ 10 ขาดการดูแลเอาใจใส่
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมครอบครัวบุญธรรมชาวไทย
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็กเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมครอบครัวบุญธรรมชา
การจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
การจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
ประกาศราคากลางจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประกาศราคากลางจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
โรงเรียนเพียงหลวง13กับวิชาชีวิตสอนนักเรียนรู้จักพอ
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนาสังคมภายใต้กิจกรรม “สิงห์อาสา ร่วมพัฒนาสังคม”
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนาสังคมภายใ
จ้างจัดทำข้อมูลสถานการณ์ฯ
จ้างจัดทำข้อมูลสถานการณ์ฯ
ร่างข้อกำหนดการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ร่างข้อกำหนดการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
จัดทำข้อูลสถานการณ์เด็กบนพื้นที่สูงไม่มีสัญชาติ
จัดทำข้อูลสถานการณ์เด็กบนพื้นที่สูงไม่มีสัญชาติ
จัดทำข้อมูลสถานการณ์เด็กและครอบครัวฯ
จัดทำข้อมูลสถานการณ์เด็กและครอบครัวฯ
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
ปัญหาเหล้ามือสอง เมื่อเยาวชนตกเป็นเหยื่อ
จัดทำข้อมูลสถานการณ์เด็กแรงงานต่างชาติ
จัดทำข้อมูลสถานการณ์เด็กแรงงานต่างชาติ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ