รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5732 รายการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 (ส่วนภูมิภาค)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือก
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา Covid 2019
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา Covid 2019
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 (ส่วนกลาง)
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 (ส่วนกลาง)
แบบchecklist-เดินทางไปราชการ

สำนักเลขานุการกรม

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 412 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานก

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสำนักงานเล

ตรวจสอบด้านการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม

"color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14.4627px">เมื่อวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2563 นางสาวทัศนาลักษณ

ตรวจสอบด้านการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม

"color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14.4627px">เมื่อวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2563 นางสาวทัศนาลักษณ

ตรวจสอบด้านการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

"color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14.4627px">เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 นางสาวทัศนาลัก

ข่าวเด่นประจำวันอังพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รุ่นที่ 1

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสำนักงานเลขานุก

การประชุมคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 สาขาศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว อาคารดรุณวิถี ภายในบริเวณสถาน

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการพิจารณาคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการพิจารณาคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ