รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 6432 รายการ
พม.ลงพื้นที่สมุทรปราการรับฟังปัญหาประชาชนในพื้นที่

พม.ลงพื้นที่ สมุทรปราการ รับฟังปัญหาประชาชนในพื้นที่
 

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง นายจุ

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลินิก PMQA 4.0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)
แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564
กรมเด็กฯ ติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1

กรมเด็กฯ ติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยก

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแน

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการพิจราณาคัดเลือก ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการพิจราณาคัดเลือก ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง กำหนดวันเวลา เเละสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563 (ส่วนกลาง)
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง กำหนดวันเวลา เเละสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
ประกาศกองคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศกองคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประชุมคณะทำงานวิชาการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (MSDHS - TWG) ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมคณะทำงานวิชาการของก

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
เด็กอยู่ในครอบครัวยากจน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เด็กอยู่ในครอบครัวยากจน
ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา
ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา
เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ครอบครัวยากจน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ