รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2523 รายการ
“ E- sports:เกม กีฬา ธุรกิจ เด็กและเยาวชนไทย? ”
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวต้อนรับการเสวนา หัวข้อ “ E- sports:เกม กีฬา ธุรกิจ เด็ก
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
สร้างรอยยิ้มให้เด็กไทย พูดได้พูดดี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ นายเกื้อ แก้วเกต ประธานคณะทำงานติดตา
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
การประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำแบบคำขอและพิจารณาประกาศคณะกรรมการกิจการหอพัก
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดี ดย. เป็นประธานการประชุม เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดทำแบบคำขอ จำนวน 11 แบบ การจัดทำที่คณะกรรมก
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
แม่วัยรุ่นล้นประเทศปัญหาใหญ่ประเทศไทย
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3 ชุด
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3 ชุด
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ครูหยุย จี้รัฐ จัดการผับ-เธค เด็ดขาด
รายละเอียด โครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และโครงการ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย - นิวซีแลนด์
รายละเอียด โครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และโครงการ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย - นิวซีแลนด์
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2/2560
วันพฤหัสบดีที่16 กุมภาพันธ์ 2560 นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการ
ความรู้เกี่ยวกับ PMQA ปี 55

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ