รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4191 รายการ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้คว
ประกาศ ดย. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศ ดย. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขึ้นรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านกา
ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
ให้คำปรึกษา การจัดจ้างผลิตสื่ออนุสัญญาสิทธิเด็ก

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ให้คำปรึกษา สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
ให้คำปรึกษา เรื่อง งบประมาณโครงการศูนย์เด็กแรกเกิด

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ให้คำปรึกษา สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง
ให้คำปรึกษา เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักการจ้างเหมา

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ให้คำปรึกษา กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มกองทุนคุ้มครองเด็ก
ให้คำปรึกษา เรื่อง เอกสารทางการเงิน (ใบสำคัญปี 61) สูญหาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ให้คำปรึกษา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ
ให้คำปรึกษา เรื่อง การจัดทำโครงการร่วมประชุมอาเซียน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โครงการ เมล็ด(พันธุ์)แห่งความดี ปี ๔ ตอน ตามรอยเมล็ดพันธุ์ สร้างสรรค์สู่อาชีพ
โครงการ เมล็ด(พันธุ์)แห่งความดี ปี ๔ ตอน ตามรอยเมล็ดพันธุ์ สร้างสรรค์สู่อาชีพ
ประกาศ ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2562
ประกาศ ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2562
การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการสำหรับผู้นำเยาวชนและการพบปะหารือกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน (Youth Interface with ASEAN Leaders)
การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการสำหรับผู้นำเยาวชนและการพบปะหารือกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน (Youth I
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
ลมหายใจไร้มลทิน ปั้นผู้นำ
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี ขอส่งประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ตามประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี ขอส่งประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ตามประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 17 เมษายน 2562
ราษฎร์บำรุงธรรม ลดเด็กหลุดนอกระบบ
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 16 เมษายน 2562
รอลูกเลิกเรียน ช่องทางใหม่พ่อแม่คุยกันลูกวัยรุ่น
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562
ลมหายใจไร้มลทิน มุ่งมั่นสร้างแกนนำเครือข่ายสื่อสัตย์สุจริต
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562
คู่มือสร้างเด็กธรรมดาให้สังคม
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562
เยาวชน ยื่น พม. รับมือค่านิยมเสื่อมละเมิดสิทธิช่วงสงกรานต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้ได้รับยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้ได้รับยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ