รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3017 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างจัดทำระบบจัดทำงบประมาณประจำปีและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างจัดทำระบบจัดทำงบประมาณประจำปีและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
เวทีเยาวชนเพิ่มทักษะรับศตวรรษที่ 21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการฯ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
อบจ.พังงา จัดอบรมเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด
งานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
งานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bid
ประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2561
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตรวจสอบด้านการเงิน การพัสดุ หน่วยงานภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
ตรวจสอบด้านการพัสดุ หน่วยงานภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธ์ุ ระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2560

กลุ่มตรวจสอบภายใน


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ