รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5981 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กแ

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง EMPOWERMENT สำหรับนักวิชาชีพ รุ่นที่ 2”

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.15 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพล

สรุปผลการอบรมโครงการ We Think Digital ในการอบรมออนไลน์แก่กลุ่มผู้นำสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลน

พิธีลงนาม (MOU) บูรณาการความร่วมมือการปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน และเปิดตัวโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสถานีวิทยุ เพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network

พิธีลงนาม (MOU) บูรณาการความร่วมมือการปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน และเปิดตัวโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสถานีวิทยุ

การประชุมคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอ

การประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้

การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อให้การดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมการ

โครงการ ตามข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์

พิธีปิดและรับข้อเสนอการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯมหานคร นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เ

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563
ตรวจสอบด้านการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

"color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14.4627px">เมื่อวันที่ 8 - 11 กันยายน 2563 นางสาวทัศนาลักษณ์

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบด้านการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

"color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14.4627px">เมื่อวันที่ 1 - 4 กันยายน 2563 นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิก

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบด้านการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

"color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14.4627px">เมื่อวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2563 นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธ

ตรวจสอบด้านการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดขอนแก่น

"font-size:14px">"color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma,geneva,sans-serif">เมื่อวันที่ 17 - 20 สิงหาคม  2563 นางสาวทั

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบด้านการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก

"color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14.4627px">เมื่อวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563 นางสาวทัศนาลักษณ์ ส

ตรวจสอบด้านการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

"color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14.4627px">เมื่อวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2563 นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ