รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4554 รายการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ : คิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมของ ดย.
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ : คิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมของ ดย.
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

การอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๒๐
ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่
ตรวจสอบด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2562 นางชานัญชิดา ทศบุศย์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางณัฐปุลิ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2562 นางชานัญชิดา ทศบุศย์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางณัฐปุลิ
ตรวจสอบด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 นางชานัญชิดา ทศบุศย์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางณัฐปุลิ
ตรวจสอบด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 นางชานัญชิดา ทศบุศย์ หัวหน้า กลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ วันจันทร์ที่ 2
ตรวจสอบด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 นางชานัญชิดา ทศบุศย์ หัวหน้า กลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.- 14.00 น. นางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เข
โครงการประชุมภาคประชาชนอาเซียน ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
เมื่อวันที่ 9 – 12 กันยายน 2562 นางสาวศิรินภา ดาววรวิชัยยันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมภาคประชาชนอาเซียน ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์

กลุ่มตรวจสอบภายใน

อบรมการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสและการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปี 2562 และอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสและการใช

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 18 กันยายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 18 กันยายน 2562

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ