รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3596 รายการ
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน "สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย"
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงก
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน "สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย"
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน "สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย" โดยช่ว

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน “สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย"
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน “สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย"

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประชุมกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึก 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดการประชุมกองเพื่อระดมความคิดในการวางแผนตามนโย

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ กับกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 13.40 น. ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน ดย.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

แบบฟอร์มสวัสดิการ ดย.

สำนักเลขานุการกรม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้ได้รับยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้ได้รับยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๖๑
ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่
ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 4 - 9 มีนาคม 2561

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับด้านกีฬา
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็
โครงการ Work and Holiday
http://203.155.29.251/opp/home/
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - biddin
ตรวจสอบด้านการเงิน การพัสดุ หน่วยงานภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์
ตรวจสอบด้านการเงิน การพัสดุ หน่วยงานภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2560
ตรวจสอบด้านการเงิน การพัสดุ หน่วยงานภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
ตรวจสอบด้านการเงิน การพัสดุ หน่วยงานภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2560
ตรวจสอบด้านการเงิน การพัสดุ หน่วยงานภูมิภาคจังหวัดยโสธร
ตรวจสอบด้านการเงิน การพัสดุ หน่วยงานภูมิภาคจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 24 - 29 ธันวาคม 2560 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร
ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2561
ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
ตรวจสอบด้านการเงินของส่วนราชการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
“พม. ห่วงใย เดินทางปลอดภัย กลับบ้านสงกรานต์”
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป
การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม สป.ชั้น 8 พม. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ