รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2780 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
โครงการส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก รุ่นที่ 1
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.30 น.นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ครั้งที่3/2560
วันศุกร์ที่ 5 พ.ค. 2560 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภ
“เธอคือแรงแห่งลมหายใจ”
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. ประธานในพิธี นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในงานเลี้ยงรั
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกิจกรรมสรรหาและเชิดชูฯ
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกิจกรรมสรรหาและเชิดชูฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 2_2560 ส่วนภูมิภาค
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 2_2560 ส่วนภูมิภาค
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 1_2560 ส่วนกลาง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 1_2560 ส่วนกลาง และ ครั้งที่ 2_2560 ส่วนภูมิภาค
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
3ปี3รัฐมนตรีปฏิรูปการศึกษาไทย สอบตก ไปไม่ถึงฝัน...!!
การประกวดผลงานเรื่อง "ความดี"
การประกวดผลงานเรื่อง "ความดี"
โครงการส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก รุ่นที่ 1
นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปก
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
12 คดีสำคัญค้ามนุษย์ ใช้แรงงานเด็ก-ประมง-ค้าประเวณี/สื่อลามก
ประกาศรับสมัครการประกวดดนตรีไทย
ประกาศรับสมัครการประกวดดนตรีไทย "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 32 ปี 60
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
สำรวจค่าใช้จ่ายเปิดเทอมสะท้อนหัวอกพ่อแม่?
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
นางสาวทัศนาลักณ์ สิทธิการ และนางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล ได้เข้าโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้านย Per
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
นางสาวทัศนาลักณ์ สิทธิการ และนางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล ได้เข้าโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้านย Per

กลุ่มตรวจสอบภายใน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ