รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4957 รายการ
รายงานการศึกษาวิจัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ เพิ่มสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการงานเด็กและเยาวชน
รายงานการศึกษาวิจัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ เพิ่มสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการงานเด็กและเยาวชน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการพ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานมอบนโยบายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเ
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2563
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2 ภาคกลาง และภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบู
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2563
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเป
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการพิจารณาคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการพิจารณาคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
ใช้เงินอย่างประหยัด หันมาออมเงินเพื่ออนาคตที่ดีกัน
ใช้เงินอย่างประหยัด หันมาออมเงินเพื่ออนาคตที่ดีกัน
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ผลการประกวดศิลปะเด็ก 3 จังหวัดชานแดนใต้
ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมศิลปะ ให้กับเด็กในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยกำหนดให้เด็กในจังหวัดปัตตานี ยะลา แ
ขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2 ภาคกลาง และภาคเหนือ
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบู
พัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2563
การประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางงานการส่งเสริมปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ท่านไมตรี อินทุสุต ประธานคณะอนุ กก. ส่งเสริมการปกป้องแ

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน

การประชุมคณะทำงานร่วมกับเครือข่ายในการวางแผนการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการสื่อออนไลน์
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ สถานพินิจ จ.นครนายก นางปิยะวดี พงศ์ไทย ผอ.ศปอ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมกับเครือข่ายในการวางแผนการดำเนินงานและกิจกรรมโคร

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน

มอบโอวาทให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ JENESYS 2019
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป
การประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางงานการส่งเสริมปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ท่านไมตรี อินทุสุต ประธานคณะอนุ กก. ส่งเสริมการปกป้องแ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ