รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5995 รายการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของม

ผู้แทนฝ่ายกิจการผู้อพยพประจำเอเชียตะวันออก ประจำสถานทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทยเข้าพบ อดย.

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจกา

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิการเจริญพันธุ์ฯ

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการ

อธิบดี ดย. พร้อมคณะผู้บริหารเชิญชวน หัวหน้าหน่วยงาน ถูกใจเพจ และเว็บไซต์

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย นางสุภัชชา สุทธิพล อธิ

ประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2563

"color:#000000">"font-family:segoe ui historic,segoe ui,helvetica,arial,sans-serif; font-size:15px">วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงป
ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ตรวจสอบด้านการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี

"font-size:18px">"color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma,geneva,sans-serif">เมื่อวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2563 นางสาวทัศนาลัก

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบด้านการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี

"font-size:18px">"color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma,geneva,sans-serif">เมื่อวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2563 นางสาวทัศนาลัก

การประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 15.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมค

การประชุมจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  จัดการประชุมจัดทำงบประ

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (ส่วนกลาง)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (ส่วนกลาง)
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563
การประชุมหารือเพื่อพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านเด็กและเยาวชน

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการประชุมหา

ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการปร

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ