รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 4707 รายการ
การประชุมติดตามการรายงานผลการกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมติดตามการรายงานผลการกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อ
ให้คำปรึกษา ร่างแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563
ระเบียบที่่ปรึกษา ระเบียบกระทรวงการคลัง ว.126 การเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน
การเสวนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นสิทธิของเด็กที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์”
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มกฎหมายจัดการเสวนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นสิทธิของเด็กที่เกิดจากก
ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการนำเสนอผลงานโดยผู้ปฏิบัติงาน (Poster Session)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการนำเสนอผลงานโดยผู้ปฏิบัติงาน (Poster Session)
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จัดการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 34 ปร
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “ประสบการณ์แก้ปัญหาการกลั่นแกล้งในสังคม(Bullying)” รอบชิงชนะเลิศ
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมกิจการเด็ก
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา(ร่าง)
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
แถลงข่าวในประเด็น "การคุ้มครองดูแลเด็กหญิงขายกระทงการ์ตูนลิขสิทธิ์"
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองโฆษกกระทรวงการพัฒนาส
การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเดือนพฤศจิกายน 2562
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมผู้บริห

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ