รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2413 รายการ
รายชื่อผู้ได้ลำดับสำรองที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้ลำดับสำรองที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ได้ลำดับสำรองที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ Work and Holiday Visas ไทย - ออสเตรเลีย (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้ได้ลำดับสำรองที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ Work and Holiday Visas ไทย - ออสเตรเลีย (เพิ่มเติม)
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
บิ๊กตู่สั่งจับจริง!เด็กแว้นก่อกวนเชือดพ่อแม่ด้วย
ประกาศเจตจำนงสุจริต กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประกาศเจตจำนงสุจริต กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 18 มกราคม 2560
แนะพระ-เณรนำหลักธรรมสู่เยาวชนย้ำช่วยลดปัญหาสังคม
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560
อะไรวะ? live ทะลุล้าน!! โชว์สัก-ร้องเพลง-ร่อนเอว นี่หรือที่โซเซียลต้องการ
จ้างพิมพ์สื่อสิทธิเด็ก จำนวน 3 รายการ
จ้างพิมพ์สื่อสิทธิเด็ก จำนวน 3 รายการ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
ร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
ร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก
เช้าวันนี้(17 ม.ค.60)นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ เพื่อเพ
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560
พลังเด็ก-เยาวชนขับเคลื่อนชุมชน
ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมติสมัชชาฯ
แบบฟอร์มการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมติสมัชชาฯ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
เที่ยววันเด็กปี 60 กิจกรรมสนุกเพียบ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุม (เชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซี่ยนสู่การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุม (เชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซี่ยนสู่การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม)
ประกาศจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง)
ประกาศจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง)
การรับสมัครเด็กเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 29 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำลังรับสมัครเด็กเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก คร

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ