รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » นโยบายและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

--- แผนการดำเนินงานด้าน ICT ของ ดย. ปี 2559

--- นโยบายและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย)

--- นโยบายและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)

--- สารจาก CIO

 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ