รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

สทส.จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2557 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 25 พ.ย. 2557

Share

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ชั้น 6 สท. การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ การวาดภาพ ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในตัดสินการประกวดภาพวาดผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จัดขึ้นในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ภายใต้แนวคิดการจัดงานคือ“ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ทั้งนี้ มติในที่ประชุมได้เสนอให้มีการเพิ่มรางวัลสำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล และขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้แก่ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภท พร้อมรับมอบรางวัลที่โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าวในวันที่จัดงานดังกล่าวด้วย

คลังภาพ (Gallery)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ