รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

กำหนดการดำเนินงานประจำปี 2559 โครงกำร Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และโครงกำร Working Holiday Scheme (WHS) ไทย - นิวซีแลนด์

วันที่ของข่าว : 8 ธ.ค. 2558

Share

กำหนดการดำเนินงานประจำปี 2559 โครงกำร Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และโครงกำร Working Holiday Scheme (WHS) ไทย - นิวซีแลนด์ 

ป้ายกำกับ :
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ