รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดประชุมผู้ประกอบการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและผู้ปกครองเด็กที่รับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน เขตกรุงเทพ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 21 พ.ย. 2558

Share

        กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและผู้ปกครองของเด็กที่รับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 รุ่น เพื่อให้ผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็ก รู้และเข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กให้เหมาะสมตามวัย

         รุ่นที่ 1 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเบส เวสเทิร์น พลัส แกรน ฮาวเวิร์ด  กรุงเทพมหานคร โดยมี นางศิริธนาพร  ภูริหิรัญพัชร  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็กกล่าวเปิดการประชุม และรุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพฯ   โดยมี นางเทพวัลย์  ภรณวลัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน เปิดการประชุมมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก  พี่เลี้ยง และผู้ปกครอง จำนวน รุ่นละ 330 คน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20152611004355_1.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ