รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศเรื่องก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น (12 ครอบครัว) เทลานคอนกรีต พร้อมถมดินและรื้อถอน ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ของข่าว : 18 พ.ย. 2558

Share

ประกาศเรื่องก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น (12 ครอบครัว) เทลานคอนกรีต พร้อมถมดินและรื้อถอน 

ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ