รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

DCY KM DAY 2558

วันที่ของข่าว : 9 ก.ย. 2558

Share

วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสุนทรี พัวเวส รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM DAY) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการองค์ความรู้ของกอง/ศูนย์ /กลุ่มรายงานตรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลากร ดย. ในการมีโอกาสนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงานต่อไป

คลังภาพ (Gallery)
pic_20152509002706_1.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ