รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

งานรวมพลัง...สรรสร้างจากอดีตสู่อนาคตเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 14 ก.ย. 2558

Share

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชนเป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ "ทิศทางแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศในโครงการต่างๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพ ฯ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ