รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 18 - 31 ตุลาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

วันที่ของข่าว : 10 ต.ค. 2564 53

Share

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211110082107_1.jpgpic_20211110082107_2.jpgpic_20211110082107_3.jpgpic_20211110082107_4.jpgpic_20211110082107_5.jpgpic_20211110082108_6.jpgpic_20211110082108_7.jpgpic_20211110082108_8.jpgpic_20211110082109_9.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ