รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 18 - 31 ตุลาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 20 ก.ย. 2564 169

Share

รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ