รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 18 - 31 ตุลาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ขอเชิญเด็กและเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 20 ก.ย. 2564 3706

Share

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญเด็กและเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
กิจกรรมการประกวดแบ่งเป็น 4 ประเภท
1. การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริตนำชาติพัฒนา”
2. การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง
• เพลง “คิดดี ทำดี”
• เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” 
3. การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
หัวข้อ “ลมหายใจไร้มลพิษ ชีวิตปลอดภัย”
4. การประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
หัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต "ชีวิตออนไลน์"

กำหนดส่งผลงานพร้อมใบสมัครภายในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

ส่งผลงานที่ :
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน 
587/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

ติดต่อสอบถาม
กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 0​ 2306 8925, 0​ 2306​8903
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน โทร. 0​ 2055 8444​ ต่อ 316, 318

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211206214752_1.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ