รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15 - 30 กันยายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ระงับการดาเนินงานเพื่อเปิดรับสมัครในการออกหนังสือรับรองคุณสมบัติ ประกอบการขอตรวจลงตรา โครงการ Working Holiday Scheme ประเทศนิวซีแลนด์ และโครงการ Work and Holiday Visa ประเทศออสเตรเลีย ประจาปี 2564 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 20 พ.ค. 2564 6081

Share

ระงับการดาเนินงานเพื่อเปิดรับสมัครในการออกหนังสือรับรองคุณสมบัติ ประกอบการขอตรวจลงตรา โครงการ Working Holiday Scheme ประเทศนิวซีแลนด์ และโครงการ Work and Holiday Visa ประเทศออสเตรเลีย ประจาปี 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212105111717_1.jpgpic_20212105111718_2.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ