รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 20 ส.ค. 2558

Share

        สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์จัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559) โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
        ผู้สนใจสามารุดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (www.gprocuremant.go.th) ระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม 2558 ยื่นเสนอราคาในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
        ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dcy.go.th หรือ www.gprocuremant.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 023547484-5 ในวันเวลาราชการ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ