รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

วันที่ของข่าว : 23 มี.ค. 2564 229

Share

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองพิจาราณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 26 ครอบครัวในพื้นที่ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ