รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประชาสัมพันธ์ โครงการ ASEAN Data Science Explorers ประจาปี 2564 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 15 มี.ค. 2564 293

Share

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนเยาวชนอาเซียนอายุ 15-30 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Data Science Explorers ประจาปี 2564 (ASEANDSE 2021) ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสู่เวทีระดับภูมิภาค

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ