รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

กรณีศึกษาสังขละบุรี ด้านการเลี้ยงดูทดแทน

วันที่ของข่าว : 10 ก.พ. 2564 93

Share

กรณีศึกษาสังขละบุรี ด้านการเลี้ยงดูทดแทน

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพฯ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอร่างรายงานการศึกษาทบทวนบริการด้านการเลี้ยงดูทดแทนในพื้นที่ที่มีเด็กเคลื่อนย้ายสูง กรณีศึกษาสังขละบุรี ผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meeting เพื่อศึกษาการเลี้ยงดูทดแทนทุกรูปแบบในพื้นที่สังขละบุรี ศึกษามาตรฐานและระบบการเลี้ยงดูทดแทนในพื้นที่สังขละบุรี ประเมินผลกระทบที่เป็นไปได้ของกลไกป้องกันไม่ให้เด็กเข้าสู่การเลี้ยงดูทดแทนโดยไม่จำเป็น และบริการสนับสนุนครอบครัวที่มีต่อจำนวนเด็กที่เข้าสู่การเลี้ยงดูทดแทนในพื้นที่สังขละบุรี โดยมี นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุม

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ