รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

การประกาศผลคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558 สามารถเข้าดูประกาศฯ ทางเว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2558 หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่เบอร์ 02-2555850-7 ต่อ 189, 1

วันที่ของข่าว : 7 ส.ค. 2558

Share

การประกาศผลคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 

และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 

ประจำปี 2558 สามารถเข้าดูประกาศฯ ทางเว็บไซต์ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2558 

หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่เบอร์ 02-2555850-7 ต่อ 189, 120 

และเบอร์ 02-6516507

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ