รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวลูกอ่อน

วันที่ของข่าว : 5 ก.พ. 2564 383

Share

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวลูกอ่อน หญิงอายุ 25 ปี มาพักอาศัยอยู่กินฉันสามีภรรยากับชาย อายุ 29 ปี โดยมีบุตรสาว อายุ 6 เดือน (บุตรติดของหญิงอายุ 25 ปี) ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจาก หญิงอายุ 25 ปี มีปัญหาด้านสุขภาพกาย และชายอายุ 29 ปี มีปัญหาด้านสุขภาพจิต (ได้รับบัตรผู้พิการ) ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความช่วยเหลือด้านสาธารนูปโภคเบื้องต้น และวางแผนให้ความช่วยเหลือส่งแม่และเด็กกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมตามความต้องการของแม่เด็ก

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ