รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ระดมความคิดรูปแบบการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของกรม ดย.

วันที่ของข่าว : 3 ก.พ. 2564 102

Share

ระดมความคิดรูปแบบการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของกรม ดย.

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรม ดย. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมรูปแบบการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมีนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธาน เพื่อระดมองค์ความรู้ รูปแบบกระบวนการในการจัดการองค์ความรู้ (KM) ในด้านต่างๆของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อเผยแพร่สาธารณะ ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ