รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ดย. ประชุมหารือแนวทางดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก

วันที่ของข่าว : 3 ก.พ. 2564 150

Share

ดย. ประชุมหารือแนวทางดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก 

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก ผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM Cloud meeting  โดยมี นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นประธานการประชุม มีประเด็นในการหารือประกอบด้วย เรื่อง การจัดบริการครอบครัวอุปภัมถ์ในปัจจุบัน แผนการขับเคลื่อนงานอุปถัมภ์ปี 2564 การแลกเปลี่ยนการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน และการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครอบครัวอุปถัมภ์จากสถานรองรับเด็ก 30 แห่ง และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น 3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลิกลิ้งค์ติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค ได้ที่
☑️ http://dcy.go.th/webnew/main/gallery_view.php?id=19287cf1cbde7323652510c602109c7e&dataid=2527
☑️ https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2735763973355841/

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ