รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ลงพื้นที่ช่วยเหลือ เด็กและบุคคลในครอบครัวถูกกระทำความรุนแรง

วันที่ของข่าว : 14 ม.ค. 2564 625

Share

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ เด็กและบุคคลในครอบครัวถูกกระทำความรุนแรง โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และประชุมสหวิชาชีพร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน โดยรับตัวมารดาและบุตรทั้ง 2 คน เข้ารับการคุ้มครองที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ส่วนทางบิดาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการต่อไป

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ