รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายอัครชัย เนื่องจำนงค์ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 12 ม.ค. 2564 66

Share

เด็กชายอัครชัย เนื่องจำนงค์ เกิดวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๕ เดือน บิดาเด็กชื่อนายอมร ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวสมพร เข้ารับการสงเคราะห์ที่
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด สาเหตุเนื่องจากไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้ ประกอบกับญาติเด็กไม่ประสงค์รับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดู หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ๒๘๓ หมู่ที่ ๑๓ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๗๓๓๔ หรือ ๐ ๔๓๒๓ ๗๐๖๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ