รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายฐปนนท์ แสนบุตร ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 12 ม.ค. 2564 71

Share

เด็กชายฐปนนท์ แสนบุตร เกิดวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี บิดาเด็กชื่อนายชาญชัย ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวปรารถนา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี สาเหตุเนื่องจากบิดาเด็กยกมอบบุตรให้อยู่ในความดูแลของ
กรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้ หากผู้ใดเป็นมารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักมารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ๒๘๓ หมู่ที่ ๑๓ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๗๓๓๔ หรือ ๐ ๔๓๒๓ ๗๐๖๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ