รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายริวณรงค์ จิกหาญ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 12 ม.ค. 2564 73

Share

เด็กชายริวณรงค์ จิกหาญ เกิดวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๘ เดือน บิดาเด็กชื่อนายคมสันต์ ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวประภัสตรา เข้ารับการสงเคราะห์ที่
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กยกมอบบุตรให้อยู่ใน
ความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ไม่สามารถติดต่อบิดาเด็กได้ หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน
หรือรู้จักบิดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ๒๘๓ หมู่ที่ ๑๓ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๗๓๓๔ หรือ ๐ ๔๓๒๓ ๗๐๖๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ