รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายพงศธร สมหวัง ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 12 ม.ค. 2564 68

Share

เด็กชายพงศธร สมหวัง เกิดวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑๐ เดือน บิดาเด็กชื่อนายอดิศักดิ์ ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวกุลธิดา เข้ารับการสงเคราะห์ที่
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร สาเหตุเนื่องไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้ ประกอบกับญาติเด็กไม่ประสงค์รับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดู หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ๒๘๓ หมู่ที่ ๑๓ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๗๓๓๔ หรือ ๐ ๔๓๒๓ ๗๐๖๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ