รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายวสิน วันดี ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 12 ม.ค. 2564 72

Share

เด็กชายวสิน วันดี เกิดวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๑ เดือน บิดาเด็กชื่อนายพิสิษฐ์ ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวเครือฟ้า เข้ารับการสงเคราะห์ที่
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ สาเหตุเนื่องจากบิดาเด็กต้องโทษ ส่วนมารดาเด็กฝากเด็กไว้ชั่วคราว และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้ หากผู้ใดเป็นมารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักมารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ๒๘๓ หมู่ที่ ๑๓ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๗๓๓๔ หรือ ๐ ๔๓๒๓ ๗๐๖๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ