รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 ม.ค. 2564 160

Share

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา  โดยกำหนดดูครุภัณฑ์และจำหน่าย ในวันที่ 22 มกราคม 2564 ผู้สนใจสามารถสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๕๔-๗๔๘๔-๕ ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ