รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ช่วยเหลือเด็ก 3 คน 1 ใน 3 มีพัฒนาการช้า ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ

วันที่ของข่าว : 7 ม.ค. 2564 451

Share

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่ อ.สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส  กรณี นางเอ (นามสมมติ) อายุ 37 ปี ยายของเด็ก โทรประสานมายังศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300  ช่วยเหลือหลาน 3 คน 1 ใน 3 มีพัฒนาการช้ายังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการนำเด็กไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อตรวจพัฒนาการของเด็กและ ประเมินความพิการของเด็ก พิจารณามอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และให้ความรู้และคำแนะนำวิธีป้องกันตัวเองและสังคมจากโรคติดต่อโควิด-19

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ