รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

รับเด็กพิการเข้าสงเคราะห์ชั่วคราว

วันที่ของข่าว : 28 ธ.ค. 2563 387

Share

           กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร รับเด็กพิการจากโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว เนื่องจากไม่มีผู้ดูแลเด็กในช่วงเทศกาลปีใหม่ และอยู่ระหว่างรอผู้ปกครองมารับกลับไปอุปการะ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ