รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

พิธีปิดค่าย

วันที่ของข่าว : 23 ธ.ค. 2563 99

Share

พิธีปิดค่าย "ค่ายลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2563"

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ สถาบันพระประชาบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ให้เป็นแกนนำในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมในการทำความดี ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ  โดยมีนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรม และนอกจากนี้มีทีมone home พม.จังหวัดปทุมธานีร่วมในพิธิปิดครั้งนี้ด้วย

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ