รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 23 ธ.ค. 2563 1551

Share

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2563 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ