รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ช่วยเหลือเด็ก4คน แม่หาเงินให้อยู่กับน้าอายุ16ตามลำพัง

วันที่ของข่าว : 18 ธ.ค. 2563 411

Share

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับประธาน อพม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือหญิงอายุ 24 ปี มีบุตร 4 คน ดูแลบุตรลำพัง ประกอบอาชีพเป็นแดนเซอร์ เวลาทำงานปล่อยให้น้องสาวอายุ 16 ปี ดูแลบุตรแทน และร่วมวางแผนช่วยเหลือ ดังนี้

- ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท

- มารดามีความต้องการฝึกอาชีพด้านเสริมสวย จึงประสานศูนย์รัตนาภาฯ เพื่อส่งมารดาฝึกอาชีพ 3 เดือน

- ระหว่างมารดาเข้ารับการฝึกอาชีพ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ รับเด็กเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ

- ประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อขอเงินสงเคราะห์ประกอบอาชีพ เมื่อมารดาฝึกอาชีพจบหลักสูตร

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ