รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ช่วยเหลือสาวพิการทางสมองครองครัวประสงค์มอบให้สถานสงเคราะห์

วันที่ของข่าว : 16 ธ.ค. 2563 341

Share

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,นายกเหล่ากาชาด,เทศบาลดงคอน,สาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวสาวอายุ อายุ 24 ปี ป่วยพิการทางสติปัญญา ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ น้องอยู่ในความดูแลของยาย ไม่สามารถติดต่อพ่อแม่ของเด็กได้ มีความประสงค์มอบน้องเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์ที่เหมาะสม เนื่องจากยายมีความชราภาพและรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ

การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

-พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการประสานสถานสงเคราะห์ที่เหมาะสม เพื่อให้น้องได้รับการช่วยเหลือและมีพัฒนาการที่ดี

-บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ให้การช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด พร้อมได้แจ้งให้ทราบถึงภาระกิจของหน่วยงาน พร้อมประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ติดตามและให้ความช่วยเหลือเป็นระยะต่อไป

-นายกเหล่ากาชาด ให้การช่วยเหลือ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ