รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 36 ภายใต้หัวข้อ “ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ”

วันที่ของข่าว : 14 ธ.ค. 2563 143

Share

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) จัดการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 36 ประจำปี 2563 (รอบชิงชนะเลิศ) ในหัวข้อ “สิ่งที่ได้เรียนรู้จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์” โดยมีนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีมอบรางวัล และกล่าวโอวาท 
การประกวดดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านการพูดในที่ชุมชน เสริมสร้างบุคลิกภาพความเป็นผู้นำแก่เยาวชน และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยแสดงความสามารถต่อสาธารณชน 
ในปีนี้มีผู้เข้ารอบจำนวน 9 คน ประกอบด้วย เด็กนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก /โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา /โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จ.มหาสารคาม /โรงเรียนโยธินบูรณะ จ.กรุงเทพ /โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ /โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวจิระประภา ศรีทองกูล จากโรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ