รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ดย.เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2564 (9 มกราคม 2564)

วันที่ของข่าว : 9 ธ.ค. 2563 203

Share

ดย.เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2564 (9 มกราคม 2564)

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพฯ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานร่วมจัดบูธกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นางเทพวัลย์ ภรณวลัย และ นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นรองประธานการประชุมในครั้งนี้ 
โดยงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จะจัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2564 ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ