รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม. ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น “พม. โปร่งใส” ประจำปี 2564

วันที่ของข่าว : 9 ธ.ค. 2563 104

Share

ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม. ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น 
“พม. โปร่งใส” ประจำปี 2564

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โปร่งใส” ประจำปี 2564 ด้วยสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 9 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และมุ่งเน้นการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ  ซึ่งในวันนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัด พม. นางสุภัชชา  สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางเทพวัลย์ ภรณวลัย และนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ บริเวณลานหน้าพระประชาบดี กระทรวง พม.

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ