รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ อ้นชาวนา ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 8 ธ.ค. 2563 89

Share

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ อ้นชาวนา เกิดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๖ เดือน บิดาเด็กชื่อนายก่ำ ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวรสสุคนธ์ (เสียชีวิต)
สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบล ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๑

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ