รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายกฤษณพงษ์ กันทา ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 8 ธ.ค. 2563 78

Share

เด็กชายกฤษณพงษ์ กันทา เกิดวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๙ เดือน บิดาเด็กชื่อนายรุ่ง ส่วนมารดาเด็กชื่อนางรัศมี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยสถานีตำรวจภูธรสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๑

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ