รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายกันยาภัทร ช้างเยาว์ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 8 ธ.ค. 2563 84

Share

เด็กชายกันยาภัทร ช้างเยาว์ เกิดวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๒ เดือน บิดาเด็กชื่อนายศักดิ์ชัย ส่วนมารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูลสาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับญาติ ติดตามแล้วไม่พบครอบครัว เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ๒/๔๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ