รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายสมบูรณ์ ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 8 ธ.ค. 2563 91

Share

เด็กชายสมบูรณ์ ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๑ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวแนน ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูลสาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กเป็นบุคคลต่างด้าว เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีหากผู้ใดเป็นมารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักมารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ๒/๔๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ