รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ครั้งที่ 2/2563

วันที่ของข่าว : 3 ธ.ค. 2563 137

Share

“บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต”

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพฯ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เตรียมความพร้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่อง ประจำปี 2564 โดยมี นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ