รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้ารับโล่เกียรติยศ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020"

วันที่ของข่าว : 2 ธ.ค. 2563 238

Share

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้ารับโล่เกียรติยศ "บุคคลคุณภาพแห่งปี  2020" จาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (มสวท.) โดยมูลนิธิฯ ได้จัดทำ "โครงการบุคคลคุณภาพแห่งปี 2020" (Quality Persons of The Year 2020) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ จะถูกบรรจุชื่อบุคคลคุณภาพแห่งปี 2020 สู่ทำเนียบเกียรติยศของมูลนิธิเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ