รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2563 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 1 ธ.ค. 2563 149

Share

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพฯ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณารายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2562 (ร่างที่ 2) ,กรอบแนวทางการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2563

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ