รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

จิตอาสาทำความสะอาดรอบบริเวณบ้านของผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ของข่าว : 30 พ.ย. 2563 484

Share

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่อบต.หนองหว้า ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหว้า จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดรอบบริเวณบ้านของผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ฐานะยากจนและมีบุตรชาย2คนต้องดูแล  ทั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งไว้ให้เพื่อใช้ดำรงชีพ พร้อมแนะนำให้ผู้ประสบปัญหาดูแลความสะอาดสม่ำเสมอ 
   

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ