รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2563

วันที่ของข่าว : 24 พ.ย. 2563 131

Share

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2563  โดยมี นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ชาติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560 - 2569 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลิกลิ้งค์ติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค ได้ที่
☑️  http://dcy.go.th/webnew/main/gallery_view.php?id=39e6b73c4c1a87621c8b62a80fe15a71&dataid=2369
☑️  https://www.facebook.com/DepartmentofChildrenandYouth/posts/2684213495177556

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ