รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

จัดทำงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ของข่าว : 23 พ.ย. 2563 139

Share

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  จัดการประชุมจัดทำงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม  เพื่อหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นางเทพวัลย์ ภรณวลัย และนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลิกลิ้งค์ติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค ได้ที่
☑️  http://dcy.go.th/webnew/main/gallery_view.php?id=1f1d4cda6e92aba4892e0e4a743c2a31&dataid=2366
☑️ https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2683433771922195/

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ