รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน

วันที่ของข่าว : 24 พ.ย. 2563 194

Share

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน และมอบนโยบายการทำงานในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรระดับผู้นำให้สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย วิทยากร รวมทั้งสิ้น 156 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ